نرم افزار MAXQDA

نرم افزار MAXQDA

نرم افزار MAXQDA

نرم افزار MAXQDA یک برنامه نرم افزاری است که برای تجزیه و تحلیل داده های کیفی و ترکیبی به کمک کامپیوتر، طراحی شده است. MAXQDA یک نرم افزار پیشرو در جهان برای تجزیه و تحلیل داده ها با روش های کیفی و ترکیبی است.

انواع داده‌ها را تجزیه و تحلیل می کند. از متن‌ها گرفته تا تصاویر و فایل‌های صوتی/تصویری، وب‌سایت‌ها، توییت‌ها، بحث‌های گروهی متمرکز، پاسخ‌های نظرسنجی و موارد دیگر. MAXQDA در عین حال قدرتمند و آسان برای استفاده، نوآورانه و کاربر پسند است. تحلیل های کیفی مانند تکنیک داده بنیاد، فراترکیب، فراقوم نگاری، سنتزپژوهی، تحلیل مضمون و دیگر تکنیک های کیفی در نرم افزار MAXQDA انجام می شوند.

وارد کردن مصاحبه ها به نرم افزار MAXQDA

نرم افزار MAXQDA می تواند همه پرونده ها را مدیریت کند. یادداشت‌های دست‌نویس، ضبط‌های صوتی و تصویری، رونوشت‌های ایجاد شده به‌طور خودکار از سرویس‌های رونویسی، و فایل‌های Word یا PDF را با برجسته‌سازی و نظرات وارد می شود. به اسناد رنگ های خاصی اختصاص داده می شود و آنها را در گروه های اسناد بر اساس مکان، زمان، موضوع یا دسته سازماندهی می شود.

رونویسی مصاحبه ها در MAXQDA

با ابزار یکپارچه رونویسی نرم افزار MAXQDAبه راحتی فایل های صوتی یا تصویری به صورت دستی رونویسی می شود. مستقیماً شروع به کدنویسی داده‌های خود، اضافه کردن یادداشت‌ها و بازنویسی در حین رونویسی کنید تا مطمئن شوید که همه اولین ایده‌های خود را درست زمانی که به سراغ شما می‌آیند، دریافت می‌کنید.

کدگذاری مصاحبه ها

ابتدا کدها را در نرم افزار MAXQDA ایجاد کنید و سپس از طریق کشیدن و رها کردن، یک کد به بخش متنی اختصاص دهید. با استفاده از پیشنهادات نام کد، گردش کار خود را تقویت کنید و به سرعت بخش های کدگذاری شده را با گربرها تغییر اندازه دهید. هنگامی که متن مصاحبه خود را می خوانید، کدهای in-vivo را وارد کنید، و کدهایی را مستقیماً از کلمات یا عبارات داخل مصاحبه ایجاد کنید. برای رونوشت‌های گروه متمرکز، از کدها و اسناد ایجاد شده با تشخیص خودکار بلندگو برای تجزیه و تحلیل در سطح گروهی یا فردی استفاده کنید.

تحلیل عمیق مصاحبه ها در MAXQDA

ایده های خود، توجه به مراحل تجزیه و تحلیل خود، و بینش های جدیدی را که به طور ارگانیک از طریق فرآیند تجزیه و تحلیل با استفاده از توابع یادداشت نرم افزار MAXQDA توسعه می یابد، پیگیری کنید. از ابزار Paraphrasing استفاده کنید تا بخش‌های خاصی از متن را با کلمات خود خلاصه کنید و حجم زیادی از داده‌ها را در یک نمای کلی آسان برای خواندن با ماتریس Paraphrase فشرده کنید. نحوه استفاده از یک کلمه یا عبارت در داده های مصاحبه خود را در داشبورد تعاملی Word Explorer کاوش کنید. بینش های مرتبط را از داده های مصاحبه خود در نرم افزار MAXQDA جمع آوری کنید و با استفاده از QTT جدید نظریه های جدیدی را توسعه دهید.

نشر و تجسم داده ها در نرم افزار MAXQDA

یک نمای کلی از داده های خود و تجزیه و تحلیل داده های خود برای خود و ارائه ها در نرم افزار MAXQDA ایجاد کنید. گزارش‌های آماده برای چاپ را صادر کنید یا تجسم‌ها و آمارهای قدرتمندی ایجاد کنید تا نتایج خود را  در نرم افزار MAXQDA نشان دهید و یافته‌ها را با دیگر همکاران به اشتراک بگذارید.

یک فضای کاری برای اتصال نقاط
MAXQDA 2022 یک فضای کاری کاملاً جدید و نوآور را برای جمع آوری تجسم، یادداشت ها، بخش ها و سایر نتایج تجزیه و تحلیل مهم معرفی می کند! QTT جدید از شما در مرحله تجزیه و تحلیل پس از کدنویسی پشتیبانی می کند و ابزار عالی برای جمع آوری بینش های مرتبط و توسعه تئوری های جدید است.

منبع

www.maxqda.com

برای آموزش نرم افزار MAXQDA بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

آموزش MAXQDA

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مدیر آماری