فصل دو

ریسک

ریسک

ریسک (RISK)، عبارت است از تاثیر منفی ناشی از یک آسیب پذیری  با در نظر گرفتن ”احتمال“ وقوع و ”اثر“ آن در فرایندهای یک سیستم.

هوش مصنوعی

هوش مصنوعی

هوش مصنوعی (artificial intelligence) شاخه‌ای از علوم رایانه است که هدف اصلی آن تولید ماشین‌های هوشمندی است که توانایی انجام وظایفی که نیازمند به هوش انسانی است را داشته باشد.

فناوری آموزشی

فناوری آموزشی

فناوری آموزشی (Educational Technology)، حوزه مطالعاتی است که به بررسی فرآیند تحلیل، طراحی، توسعه، اجرا و ارزیابی محیط آموزشی، مواد آموزشی، فراگیران و فرآیند یادگیری به منظور بهبود آموزش و یادگیری می پردازد.

فناوری

فناوری

فناوری (Technology)، استفاده از دانش برای دستیابی به اهداف عملی به روشی تکرارپذیر مانند ماشین آلات است.

استراتژی

استراتژی

استراتژی (Strategy) مجموعه‌ای از اهداف اصلی و سیاست‌ها و برنامه‌های کلی به منظور نیل به اهداف سازمانی است.

مالکیت معنوی

مالکیت معنوی

مالکیت معنوی یک اصطلاح برای مجموعه دارایی‌های نامشهود است که تحت مالکیت یک شرکت در برابر استفاده یا اجرای خارجی بدون رضایت محافظت می‌شود.

انقلاب صنعتی چهارم

انقلاب صنعتی چهارم

انقلاب صنعتی چهارم یک برنامه استراتژیک است که برای یکپارچه سازی و گسترش فرآیندهای تولید در سطوح درون و برون سازمانی پیشنهاد شده است. 

کارایی

کارایی

کارایی به معنای درجه و کیفیت رسیدن به مجموعه اهداف مطلوب است. مفهوم علمی، کارایی یک واحد عبارت از مقایسۀ ورودی‌ها و خروجی‌های آن با یکدیگر است.

ماکیاولیسم

ماکیاولیسم

ماکیاولیسم (Machiavellianism)، به عنوان یک رویه غیراخلاقی تعبیر می شود و از این رو به عنوان یک اصطلاح سرزنش و بی احترامی استفاده می شود.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

آخرین اخبار

سطح معنی داری

سطح معنی داری

پارامتر و آماره

پارامتر و آماره

آمار استنباطی

آمار استنباطی

همبستگی و علیت

همبستگی و علیت

مدیر آماری