روش SWARA

روش SWARA

روش SWARA (تحلیل گام به گام  نسبت اوزان) از روش های تعیین مقادیر وزنی در فرآیند تصمیم گیری چند معیاره نقش مهمی ایفا می کند. روش SWARA مخفف Stepwise Weight Assessment Ratio Analysis استاین روش توسط کرزولیین و همکاران تهیه شده است و به نظر آنها ویژگی اصلی آن امکان ارزیابی نظر خبرگان در مورد اهمیت معیارها در فرآیند تعیین وزن آنها است.

این روش در دسته بندی تکنیک های AHP ANP BWM قرار دارد. Nر این روش معیارها بر اساس وزن، رتبه بندی می شوند. در این روش به مهمترین معیار رتبه یک و به کم اهمیت ترین معیار رتبه آخر داده می شود. در این روش صاحب نظران نقش مهمی در تعیین وزن معیارها دارند. ویژگی اصلی این روش، امکان برآورد کارشناسان  در رابطه با نسبت اهمیت معیارها در فرآیند تعیین وزن آن­ها است. روش سوارا جهت گردآوری و هماهنگی اطلاعات به دست آمده از کارشناسان و صاحب­نظران مفید است. کاربردهای این تکنیک ساده هستند و کارشناسان در زمینه­ های مختلف می­توانند به سادگی با مقصود اصلی این روش ارتباط برقرار کنند.

مراحل روش SWARA

۱-گام اول روش سوارا شناسایی معیارها و زیرمعیارها است. همچنین در این گام باید معیارهای وابسته حذف شوند و تمامی معیارها از نوع مستقل باشند.

۲-گام دوم این است که معیارهای نهایی را در اختیار خبرگان قرار داده تا بر اساس اهمیت مرتب کنند و سپس آن رتبه‌ها را باهم ادغام کنیم.

۳-گام سوم تعیین اهمیت نسبی معیارها (Sj) است که باید هر معیار با معیار رتبه بالاتر خود مقایسه شود.

گام سوم روش SWARA
گام سوم روش SWARA

۴-گام چهارم: با استفاده از Sj های محاسبه شده می توان وزن معیارها را بدست آورد.

گام چهارم روش SWARA
گام چهارم روش SWARA
وزن دهی در روش سوارا
وزن دهی در روش سوارا

این تکنیک در نرم افزار EXCEL قابل انجام است.

منبع

www.springerprofessional.de

برای آموزش روش سوارا بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

آموزش روش SWARA

مدیر آماری-مشاوره آماری-STATISTICAL-CONSULTING

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مدیر آماری