صحت کدگذاری

صحت کدگذاری

صحت کدگذاری

صحت کدگذاری (Correct coding) بر انتخاب روند کدگذاری مناسب در تحلیل کیفی و برآورده سازی هدف تحلیل دلالت دارد. در مقاله کدگذاری در تحلیل کیفی، روند کدگذاری مشخص شد. کدگذاری فرایندی نظام‌مند در تحلیل کیفی برای شناسایی مقوله‌ها یا مضامین مستتر در نوشتار، گفتار یا مشاهدات است. بطور مرسوم وقتی صحبت از کدگذاری در تحقیق کیفی می‌شود ذهن به سوی کدگذاری انواع متون می‌رود.

شناسایی کد مناسب و بررسی صحت کدگذاری، می تواند روند تحلیل کیفی، فراترکیب، تحلیل مضمون، تحلیل محتوا، تحلیل داده بنیاد و دیگر روش های کیفی را به نتیجه مناسب ختم کند.

شناسایی صحت کدگذاری

اکنون که اصول کدگذاری داده‌های کیفی خود را می‌دانید، می توان برای افزایش صحت کدگذاری از روش های زیر استفاده نمود:

از یک کتاب کد برای پیگیری کدهای خود استفاده کنید
همانطور که داده های بیشتری را کدنویسی می کنید، به خاطر سپردن همه کدهایتان سخت می شود. پیگیری کدهای خود در کتاب کد به سازماندهی شما در طول فرآیند تجزیه و تحلیل داده ها کمک می کند. کتاب کد شما می تواند به سادگی یک صفحه گسترده اکسل یا سند پردازشگر کلمه باشد. همانطور که داده های جدید را کد می کنید، کدهای جدید را به کتاب کد خود اضافه کنید و دسته ها و مضامین را در صورت نیاز سازماندهی مجدد کنید. در این صورت صحت کدگذاری افزایش می یابد. موارد زیر را برای افزایش صحت کدگذاری رعایت نمایید:

برچسب استفاده شده برای هر کد
شرح مفهوم یا موضوعی که کد به آن اشاره دارد
چه کسی در ابتدا آن را کدگذاری کرد
تاریخی که در ابتدا کدگذاری یا به روز شده است
هرگونه یادداشتی در مورد نحوه ارتباط کد با کدهای دیگر در تجزیه و تحلیل شما

تا حد امکان پاسخ های نظرسنجی را پوشش دهید.

کد باید به قدری عمومی باشد که بتواند روی نظرات متعدد اعمال شود، اما آنقدر خاص باشد که در تحلیل شما مفید باشد. در این صورت صحت کدگذاری افزایش می یابد. به عنوان مثال، “محصول” یک کد گسترده است که پاسخ های مختلفی را پوشش می دهد – اما همچنین بسیار مبهم است. در مورد محصول چطور؟ از سوی دیگر، “محصول پس از استفاده از آن به مدت ۳ ساعت کار نمی کند” بسیار خاص است و احتمالاً برای بسیاری از پاسخ ها اعمال نخواهد شد. “کیفیت محصول ضعیف” یا “طول عمر کوتاه محصول” ممکن است یک روند مناسب برای صحت کدگذاری باشد.

از اشتراکات دوری کنید.

داشتن کدهای مشابه تا زمانی که اهداف متفاوتی داشته باشند اشکالی ندارد. «خدمات مشتری» و «محصول» به اندازه کافی با یکدیگر متفاوت هستند، در حالی که «خدمات مشتری» و «پشتیبانی مشتری» ممکن است تفاوت‌های ظریفی داشته باشند، اما برای افزایش صحت کدگذاریباید در یک کد ترکیب شوند.

نکات مثبت و منفی را ثبت کنید.

سعی کنید کدهایی ایجاد کنید که با یکدیگر متضاد باشند تا عناصر مثبت و منفی یک موضوع را به طور جداگانه دنبال کنید. برای مثال، «ویژگی‌های مفید محصول» و «ویژگی‌های غیرضروری محصول» دو کد متفاوت برای ثبت دو موضوع متفاوت هستند. در این صورت صحت کدگذاری افزایش می یابد.

کاهش داده ها تا یک نقطه.

بیایید به دو حالت افراطی نگاه کنیم: به تعداد پاسخ ها کد وجود دارد، یا هر کد برای هر پاسخ منفرد اعمال می شود. در هر دو مورد، تمرین کدگذاری بیهوده است. شما چیز جدیدی در مورد داده های خود یا مشتریان خود نمی آموزید. برای اینکه تجزیه و تحلیل خود تا حد امکان مفید باشد، سعی کنید به منظور افزایش صحت کدگذاری بین داشتن کدهای بسیار زیاد و خیلی کم تعادلی پیدا کنید.

پاسخ های گروهی بر اساس مضامین، نه بر اساس عبارت

اطمینان حاصل کنید که پاسخ‌ها را با مضامین یکسان در زیر یک کد گروه‌بندی کنید، حتی اگر از عبارت دقیق یکسانی استفاده نمی‌کنند. به عنوان مثال، کدی مانند “تمیز بودن” می تواند پاسخ هایی از جمله کلمات و عباراتی مانند:

تمیز
مرتب
کثیف
گرد و غبار
شبیه زباله دان بود
می تواند از روی زمین غذا بخورد

داشتن تنها چند کد و چارچوب بندی سلسله مراتبی، گروه بندی کلمات و عبارات مختلف را در یک کد آسان تر می کند. اگر کدهای زیادی دارید، به خصوص در یک قاب مسطح، نتایج شما ممکن است مبهم شوند و مضامین ممکن است همپوشانی داشته باشند. کد نویسی دستی همچنین مستلزم آن است که کدگذار تمام کدهای مربوطه را به خاطر بسپارد یا بتواند آن ها را بیابد. هرچه کدهای بیشتری داشته باشید، پیدا کردن کدهایی که نیاز دارید دشوارتر است، مهم نیست که کتاب کد شما چقدر سازماندهی شده است.

دقت را در اولویت قرار دهید

کدگذاری دستی داده های کیفی به این معنی است که سوگیری های شناختی کدگذار می تواند بر فرآیند کدگذاری تأثیر بگذارد. برای هر مطالعه، مطمئن شوید که دستورالعمل‌ها و آموزش‌های کدنویسی را دارید تا کدنویسی قابل اعتماد، سازگار و دقیق باشد و صحت کدگذاری بیشتر می شود.

یکی از مواردی که باید مراقب آن بود، دریافت تعریفی است، که زمانی رخ می‌دهد که داده‌های ابتدای مجموعه داده متفاوت از مواد کدگذاری شده بعدا کدگذاری شوند. برای تغییر تعریف در کل مجموعه داده بررسی کنید و یادداشت هایی را همراه با توضیح نحوه تغییر کدها در نتایج یادداشت کنید.

اگر چندین کدنویس دارید که در یک تیم کار می کنند، از آنها بخواهید کدگذاری یکدیگر را بررسی کنند تا به حذف سوگیری های شناختی کمک کنند.

در اینجا ۶ راهکار نهایی برای کدگذاری دستی داده های کیفی شما آورده شده است:

کدگذاری فرآیند برچسب‌گذاری و سازماندهی داده‌های کیفی شما برای شناسایی مضامین است. پس از اینکه داده های کیفی خود را کدگذاری کردید، می توانید آن ها را درست مانند داده های عددی تجزیه و تحلیل کنید.

کدگذاری استقرایی (بدون چارچوب کد از پیش تعریف شده) نسبت به کدگذاری قیاسی دشوارتر است، اما کمتر مستعد سوگیری است.

فریم‌های کد می‌توانند مسطح (استفاده آسان‌تر و سریع‌تر) یا سلسله مراتبی (قوی‌تر و منظم‌تر) باشند.

فریم های کد شما باید به اندازه کافی انعطاف پذیر باشند که بتوانید از نتایج خود نهایت استفاده را ببرید و از آنها در زمینه های مختلف استفاده کنید.

هنگام ایجاد کدها، مطمئن شوید که چندین پاسخ را پوشش می دهند، با یکدیگر تضاد دارند و بین اطلاعات بسیار زیاد و خیلی کم تعادل برقرار می کنند.

کدگذاری ثابت = دقت. رویه‌ها و دستورالعمل‌های کدگذاری را ایجاد کنید و مراقب تغییر تعریف در تحلیل داده‌های کیفی خود باشید.

در نهایت برای صحت کدگذاری براساس شاخص های توافق کدگذاری می توانید روند کدگذاری خود را مورد بررسی قرار دهید. شاخص هایی که در زمینه پایایی کدگذاری استفاده می شوند عبارتند از:

۱-ضریب پایایی توافق درصدی

۲-ضریب پایایی کاپای کوهن

۳-ضریب پایایی درون طبقه ای

۴-ضریب پایایی هولستی

۵-ضریب پایایی پی اسکات

۶-ضریب پایایی کریپندروف

منبع

getthematic.com.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مدیر آماری