برای دانلود نمونه پرسشنامه تکنیک آینده پژوهی بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

پرسشنامه تکنیک آینده پژوهی

مدیر آماری-مشاوره آماری-STATISTICAL-CONSULTING