انعطاف پذیری مالی

انعطاف پذیری مالی

انعطاف پذیری مالی

انعطاف پذیری مالی درجه‌ای از ظرفیت و سرعت که شرکت می‌تواند منابع موردنیاز برای واکنش‌های تدافعی (پرداخت بدهی‌ها) و تهاجمی (سرمایه‌گذاری) را برای افزایش ارزش شرکت، فراهم نماید. انعطاف‌پذیری مالی به کارایی شرکت در ایجاد مزیت از فرصت‌های غیرمنتظره با توجه به سیاست‌های مالی و ساختار مالی شرکت‌ها بستگی دارد. انعطاف‌پذیری مکانیسم کلیدی برای کنترل پویایی سرمایه‌گذاری‌هایی است که به علت عدم انعطاف‌پذیری تصمیم‌گیری‌های مالی و عدم اطمینان مربوط به آن‌ها بروز می‌کند. انعطاف پذیری مالی در گزارشگری مالی شرکت نمود پیدا می کند.

انعطاف‌ پذیری مالی بیشتر می‌تواند به‌عنوان کارایی شرکت‌ها به تخصیص دوباره جریان پول نقد بین اوراق قرضه و سهامداران در طول زمان برای تطابق بهتر ریسک عملیاتی و با خلق ارزش بلندمدت تعریف شود. انعطاف‌ پذیری شرکت‌ها را می‌توان با سرمایه‌گذاری در دارایی‌های واقعی یا مالی ذخیره کرد. انعطاف‌ پذیری مالی به علت اینکه تأمین مالی خارجی پرهزینه است می‌تواند برای سهامداران بسیار مفید باشد. انعطاف پذیری مالی شرکت از یک‌سو، با افزایش نقدینگی و افزایش ارزش وثیقه گذاری دارایی‌ها خود، باعث افزایش ظرفیت بدهی و همچنین کاهش هزینه‌های ورشکستگی می‌شود.

انعطاف‌ پذیری مالی و ارزیابی جریان‌های نقدی آتی

اطلاعات انعطاف پذیری مالی در زمان برنامه‌ریزی در جهت جریان نقدی شرکت بسیار مهم است. سطح انعطاف‌پذیری مالی می­تواند تأثیر عمده در برجسته نمودن ریسک، قدرت پرداخت تعهدات و نرخ بازده یک شرکت مؤثر باشد. در حال حاضر انعطاف پذیری مالی که در صورت‌های مالی ارائه‌شده است به‌گونه‌ای که بین نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان و اطلاعات واقعی فاصله وجود دارد. استقرار محتمل‌ترین گزینه در دسترس با تغییر مدیریت الگوهای جریان‌های نقدی ممکن است به‌عنوان انعطاف پذیری مالی در مؤسسات و شرکت‌ها تأکیددارند.

اطلاعات انعطاف‌پذیری مالی می­تواند به تحلیل­گران در شناسایی بهترین گزینه و کاهش عدم اطمینان به‌عکس العمل شرکت‌ها نسبت به وقایع آتی کمک نماید. این امر که انعطاف‌پذیری مالی ارزیابی بخش نامطمئن جریان‌های نقدی مورد انتظار آتی شرکت را تسهیل می­کند، توسط یادداشت­ نظرخواهی منتشرشده در سال (۱۹۸۰) توسط هیئت استانداردهای حسابداری مالی مورد تائید قرارگرفته است.

نیاز تحلیلگران مالی به اطلاعاتی در زمینه انعطاف‌ پذیری مالی

اطلاعات در زمینه انعطاف پذیری مالی در پیش­بینی جریان‌های نقدی مهم است. درواقع شناسایی اطلاعات موردنیاز برای انعطاف‌پذیری مالی ضروری است بیانیه شماره ۵ مفاهیم حسابداری مالی با تأکید بر کارایی کنترل و تنظیم دریافت و پرداخت‌ها، انعطاف‌پذیری مالی را این تعریف می­ کند: انعطاف‌پذیری مالی کارایی واحد تجاری برای انجام یک فعالیت مؤثر برای تغییر و اصلاح مبالغ زمان‌بندی جریان‌های نقدی است به‌گونه‌ای که بتوان به فرصت‌ها و نیازهای غیرمنتظره واکنش و پاسخ مناسبی بدهد.

یادداشت­ نظرخواهی منتشرشده در سال ۱۹۸۰ توسط هیئت استانداردهای مالی اهمیت انعطاف‌پذیری مالی را در میزان اندازه­گیری سازگاری یک شرکت معرفی می­ کند. نیاز یک شرکت به انعطاف‌پذیری مالی ممکن است برای گرفتن مزایای یک فرصت سرمایه­ گذاری غیرمنتظره جدید و یا حفظ شرکت در برابر بحران ناشی از تغییرات شرایط عملیاتی باشد.

انعطاف‌پذیری مالی نیاز تحلیلگران مالی به‌عنوان یک گروه عمده از استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی موردتوجه قرارگرفته است زیرا اطلاعات ارائه‌شده در این زمینه کمک شایان و برای آن‌ها سودمند است. انعطاف پذیری مالی به‌طورکلی می­توان چهار گروه عمده اطلاعاتی (که ضرورتاً منحصربه‌فرد نیستند) به شرح زیر شناسایی‌شده است:

-کارایی مطلوبیت مالی

-کارایی تغییرات راهبرد سرمایه­گذاری

-کارایی تغییرات عملیات

-سایر اطلاعات کمی و کیفی

کارایی مطلوبیت مالی در انعطاف پذیری مالی

اطلاعات با پتانسیل و توان مطلوب مالی ممکن است به زیرمجموعه‌های مانند توان رشد و با پرداخت حقوق صاحبان سرمایه، توان رشد و پرداخت تأمین مالی بیرونی و کارایی تغییر در ساختار تأمین مالی تقسیم گردد. اطلاعات مربوط به توان رشد و پرداخت حقوق صاحبان سهام برای تحلیل تصفیه و یا احتمال صدور و بازخرید سهام به خاطر حوادث آتی مفید است و ممکن است شامل جزئیات سهام صادر نشده، نرخ صدور سهام در آینده و سیاست توزیع سود باشد.

در مورد اطلاعات با توان و پتانسیل رشد و پرداخت تأمین مالی خارجی، شرایط و استمرار تمام وام‌های موجود بایستی در دسترس باشد. هاپکینز (۱۹۸۲) معتقد است که اطلاعات بیشتری در مورد محدودیت­ های اعمال‌شده در استقراض آتی مؤسسات و توافق وام­ گیری موجود به‌عنوان ابزاری برای ارزیابی انعطاف‌ پذیری مالی تحلیلگران تأثیرگذار است.

کارایی تغییرات راهبرد سرمایه­ گذاری

جریان‌های نقدی آتی در انعطاف پذیری مالی می ­تواند به‌وسیله تغییر در راهبرد سرمایه ­گذاری موسسه دگرگون شود به‌طوری‌که جریان وجه نقد ممکن است ایجاد و گسترش یابد. همچنین تغییرات در سیاست‌های سرمایه­ گذاری کوتاه‌مدت از قبیل تغییر در سطح سهام و سرمایه­ گذاری و یا کاهش سرمایه می ­تواند بر جریان‌های نقدی تأثیرگذار باشد.

کارایی تغییرات عملیات

اطلاعات مرتبط با تجزیه‌وتحلیل تحلیلگران ممکن است شامل افزایش نرخ فروش، تغییرات آتی در عملیات تولید، تجدید ساختار در خط تولید، معرفی محصولات جدید و توان بالقوه بازارهای جدید باشد. از یادداشت‌های نظرخواهی منتشره توسط هیئت استانداردهای حسابداری امریکا این نتیجه حاصل می­شود که شرکت‌هایی که دارایی­ های خود را سریع‌تر بتوانند به وجه نقد تبدیل نمایند و بر جریان‌های نقدی ناشی از عملیات به‌طور مؤثر تأثیرگذار باشند از انعطاف‌ پذیری مالی بیشتری برخوردار هستند.

سایر اطلاعات کمی و کیفی در انعطاف پذیری مالی

کارایی تغییرات در انعطاف پذیری مالی در الگوی جریان‌های نقدی به‌وسیله تصمیمات در زمینه ­های زیر تحت تأثیر قرار می­ گیرد:

-طرح‌های مختلف آتی

-بدهی‌های محتمل‌الوقوع

-تغییر در ساختار حقوقی شرکت

-به‌کارگیری سرمایه

-تغییر در ساختار گروه‌ها

منبع

/www.cfainstitute.org

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مدیر آماری