مدیریت برند

نفرت برند

نفرت برند

نفرت برند (brand aversion) به معنای عدم تمایل و عدم رضایتمندی از یک برند، ناشی از تجربه‌های منفی، کیفیت پایین محصولات یا خدمات است.

بازاریابی الکترونیکی

بازاریابی الکترونیکی

بازاریابی الکترونیکی  به عنوان یک جز تبلیغات بازاریابی، وسیله ای برای افزایش سطح آگاهی از برند، افزایش فروش، افزایش وفاداری مشتری و ایجاد دارایی های ناملموس مانند ارزش ویژه برند مورد استفاده قرار می گیرد.

مشتری در بازاریابی

مشتری در بازاریابی

مشتری در بازاریابی، مهم ترین رکن و دریافت کننده پیام در بازار است و این سرآغاز گستره جهانی تجارت و مدیریت مشتری گرا است.   

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مدیر آماری