درباره مدیر آماری

درباره مدیر آماری

مدیر آماری یک وب سایت حرفه‌ای برای تحلیل آماری است. در مدیر آماری روش جدیدی از تحلیل آماری را تجربه کنید.

پیدایش مدیر آماری

مدیر آماری فعالیت خود را از سال ۱۳۹۱ در زمینه تحلیل داده ها و تجزیه و تحلیل آماری آغاز کرده است. مدیر آماری از تحلیل گران آماری، دانشجویان دکتری در رشته های آمار، مدیریت (تمامی گرایش ها) و مهندسی صنایع تشکیل شده است. تهیه داده های آماری، داده های مالی، تجزیه و تحلیل با تکنیک های آماری از فعالیت های اصلی مدیر آماری است. هدف اصلی این گروه، یاری رساندن به دانشجویان و محققین و اشاعه صحیح تکنیک های آماری است.

رسالت مدیر آماری

مشاوره، راهنمایی و پشتیانی از فعالیت های علمی رسالت اصلی مدیر آماری است. چشم انداز مدیر آماری، تلفیق صحیح علم آمار با علوم دیگر است.  آمار علمی ست که با علوم دیگر نمود پیدا می کند. به نحوی می توان گفت علم بین رشته ای است. آمار در رشته های مدیریت، علوم اجتماعی، علوم انسانی، رشته های فنی و مهندسی جایگاه انکارنشدنی دارد. مدیر آماری درصدد است با ترویج صحیح تکنیک های آماری، دانشجویان، محققان و کارشناسان را در شناسایی جایگاه صحیح علم آمار یاری کند.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مدیر آماری