نفرت برند

نفرت برند

نفرت برند (brand aversion) به معنای عدم تمایل و عدم رضایتمندی از یک برند، ناشی از تجربه‌های منفی، کیفیت پایین محصولات یا خدمات است.

بازاریابی الکترونیکی

بازاریابی الکترونیکی

بازاریابی الکترونیکی  به عنوان یک جز تبلیغات بازاریابی، وسیله ای برای افزایش سطح آگاهی از برند، افزایش فروش، افزایش وفاداری مشتری و ایجاد دارایی های ناملموس مانند ارزش ویژه برند مورد استفاده قرار می گیرد.

مشتری در بازاریابی

مشتری در بازاریابی

مشتری در بازاریابی، مهم ترین رکن و دریافت کننده پیام در بازار است و این سرآغاز گستره جهانی تجارت و مدیریت مشتری گرا است.   

تجربه برند

تجربه برند

تجربه برند به عنوان تاثیر، احساس، شناخت و واکنش رفتاری تصور می شود و با محرک های مربوط به برند بروز می کند و قسمتی از هویت و طرح برند، بسته بندی، ارتباط و محیط است. نویسندگان چندین بعد تجربه ...

برند یا نام تجاری

برند یا نام تجاری

یک علامت تجاری نماد یا نام متمایز کننده در نظر گرفته شده برای شناسایی کالاها یا خدمات گروهی از فروشندگان یا یک فروشنده و متمایز کردن شان با رقبا است (مثل لوگو، مارک تجاری یا طراحی بسته). بنابراین یک علامت ...

مدیر آماری