سناریو نویسی در نرم افزار سناریو ویزارد

سناریو نویسی در نرم افزار سناریو ویزارد

سناریو نویسی در نرم افزار سناریو ویزارد، کارکرد اصلی تحلیل متوازن تأثیر متقابل است. مطالعات آینده پژوهی براساس سناریو نویسی کاربرد زیادی دارد. رایج ترین شیوه سناریو نویسی، براساس ماتریس CIB در نرم افزار سناریو ویزارد (Scenario Wizard ) است. بارگذاری و نحوه ایجاد پروژه جدید و نحوه ذخیره سازی، ایجاد ساختار تحلیلی در ابتدا تعریف شد. در مقاله قبلی تنظیمات نرم افزار سناریو ویزارد توضیح داده شد. ویرایش داده های ماتریس تاثیر متقابل با کمک ویرایشگر ماتریس و ویرایشگر ساختار برای بهبود سناریو نویسی اهمیت بالایی دارد.

سناریو نویسی با بررسی رویدادهای متوالی، نسـبت بـه فراینـدهای علی و نکـات مهـم تصـمیمگیـری هـا، پـیش آگـاهی می دهد. سناریو نویسی در نرم افزار سناریو ویزارد، براساس ماتریس ساختار تحلیل، با شناسایی تأثیر مولفه ها، زیرمولفه ها و ترکیب آنها انجام می شود. در نهایت سازگارترین سناریوها را می توان از نتایج تجزیه و تحلیل نرم افزار سناریو ویزارد تهیه کرد.

ایجاد سناریوی سازگار در نرم افزار سناریو ویزارد

اساس آینده پژوهی، سناریو نویسی است. ساختار تحلیل برای سناریو نویسی در نرم افزار سناریو ویزارد استفاده می شود. با انتخاب دکمه find consistent scenarios ارزیابی مولفه ها انجام می شود و در نهایت پنجره evaluation protocol  به دست می آید.

ارزیابی سناریو در scenario wizard
ارزیابی سناریو در scenario wizard

در مقاله قبلی مشخص شد که می توان در تنظمات نرم افزار سناریو ویزارد، مشخص کرد که نرم افزار چه نوع سناریوهایی را به عنوان خروجی نشان دهد. قوی ترین سازگاری، ضعیف ترین سازگاری و بیشترین سازگاری برای سناریوها  انتخاب می شد. سازگارترین سناریو، یعنی MAX. inconsistency بهترین انتخاب سناریو در خروجی های scenario wizard است. همیشه تعداد سناریوهای سازگار مناسب است. ولی سناریوهای ضعیف، تعداد بالا و کارایی کمتری دارند.

سناریوی سازگار، سناریویی است که براساس شرایط حال، احتمال وقوع آن بیشتر است.

مشخصات سناریو ها و مولفه های تشکیل دهنده آن را در منوی REPORT می توان مشاهده کرد.

مشخصات سناریو در SCENARIO WIZARD
مشخصات سناریو در SCENARIO WIZARD

همان طور که در شکل مشخص است، یکی از سناریوها نشان داده شده است. این سناریو از ۴ زیرمولفه تشکیل شده است. در انتخاب بهترین سناریو، بررسی مشخصات و گزارشات مربوط به هر سناریو در نرم افزار SCENARIO WIZARD اهمیت بالایی دارد.

ایجاد تابلوی سناریو

براساس سناریوهای موجود یک تابلوی سناریو نیز تشکیل می شود. این مرحله از مهم ترین خروجی های سناریو ویزارد است. آینده پژوهی براساس خواندن صحیح تابلو سناریوها انجام می شود. می توان گفت نتیجه ایجاد ماتریس ساختار تحلیل، تابلوی سناریو است. با انتخاب دکمه TABLEAU در نرم افزار سناریو ویزارد، تابلوی سناریوها تهیه می شود.

تابلوی سناریو در SCENARIO WIZARD
تابلوی سناریو در SCENARIO WIZARD

همان طور که در شکل مشخص است، ۴ سناریو براساس بالاترین سازگاری به دست آمده است. زیرمولفه های هر سناریو در تابلوی سناریو مشخص شده است. تحلیل تابلوی سناریو، در مطالعه آینده پژوهی، انجام می شود.

منبع

www.zirius.eu

www.cross-impact.de

۳ نظر

  • بازتاب: سارا
  • سلام وقت بخیر
    من تمام مراحل سناریونویسی با استفاده از سناریوویزارد رو انجام دادم و در نهایت ۶ سناریوی محتمل.۲ سناریوی قوی و ۹ سناریوی ضعیف به من دادن….ولی تا جایی که من دیدم همیشه سناریوهای ضعیف بیشتر از هزارتا هستش…سوال من این هست که من اشتباهی انجام دادم یا طبیعی هست این تعداد؟؟
    ممنون میشم پاسخ بدید

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مدیر آماری