Visioneering در آینده پژوهی

ترسیم چشم انداز

ترسیم چشم انداز

ترسیم چشم انداز، یادگیری از طریق سناریوها است. ارائه یک چشم انداز اغلب به معنی ایجاد الگوی نوینی از روابط بین عناصر پیشین است این کار را
به روش های گوناگونی می توان انجام داد.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مدیر آماری