SCM

زنجیره تامین

زنجیره تامین

واژه زنجیره تامین در اواسط دهه هفتاد  برای انتقال الکتریسیته به سمت مصرف کننده نهایی ...

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مدیر آماری