نمونه گیری آنلاین

نمونه گیری پانل

نمونه گیری پانل

نمونه گیری پانل (Panel sampling)، شامل انتخاب تصادفی گروهی از افراد برای عضویت در یک پانل است که چندین بار در یک دوره زمانی در یک مطالعه شرکت می کند.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مدیر آماری