مفهوم ارز مجازی

ارز مجازی

ارز مجازی

ارزمجازی نوعی دارایی مالی است که بر بستری دیجیتال، غیرمتمرکز و شفاف به نام زنجیره بلوک موجودیت می‌یابد. این دارایی‌ها می‌توانند در شرایطی کارکرد پولی به خود بگیرند. ارزمجازی یک مفهوم عام برای انواع گوناگونی از ارزهاست.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مدیر آماری