مبانی نظری فناوری

فناوری

فناوری

فناوری (Technology)، استفاده از دانش برای دستیابی به اهداف عملی به روشی تکرارپذیر مانند ماشین آلات است.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مدیر آماری