فناوری

فناوری

فناوری

فناوری (Technology)، استفاده از دانش برای دستیابی به اهداف عملی به روشی تکرارپذیر مانند ماشین آلات است.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مدیر آماری