شش گام سنتزپژوهی

سنتزپژوهی روبرتس

سنتزپژوهی روبرتس

سنتزپژوهی روبرتس یک رویکرد شش مرحله ای است که توسط روبرتس و پتیکرو (۲۰۰۶)، برای انجام تحلیل کیفی سنتزپژوهی معرفی شده است. 

سنتزپژوهی

سنتزپژوهی

سنتزپژوهی (Research synthesis) شکل خاصی از مرور پژوهش است که اشاره به ساخت یک کل درون چیزی، فراتر از دلالت بخش‌های مجزا دارد.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مدیر آماری