رگرسیون خطی چندگانه

رگرسیون چندگانه

رگرسیون چندگانه

رگرسیون چندگانه به یک تکنیک آماری اشاره دارد که از دو یا چند متغیر مستقل برای پیش‌بینی نتیجه یک متغیر وابسته استفاده می‌کند.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مدیر آماری