روش COPRAS

روش کوپراس COPRAS

روش کوپراس COPRAS

روش کوپراس COPRAS مخفف  COmplex PRoportional ASsessment به معنی روش ارزیابی متناسب پیچیده از روش های تصمیم گیری چند معیاره است.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مدیر آماری