روش BWM

روش بهترین-بدترین

روش بهترین-بدترین

روش بهترین-بدترین (Best Worst Method)، BWM یک روش تصمیم گیری چندمعیاره بر پایه مقایسات زوجی برای رتبه بندی است.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مدیر آماری