روش AHP

روش AHP گروهی

روش AHP گروهی

روش AHP گروهی یا GAHP، همان تکنیک AHP در تصمیم گیری چند معیاره است که از نظر چندین کارشناس به صورت همزمان استفاده می کند.

روش ANP

روش ANP

فرآیند شبکه تحلیلی (ANP) یک روش تصمیم گیری چندمعیاره است که برای شناسایی اولویت بندی معیارها استفاده می شوند.

روش AHP

روش AHP

روش AHP فرآیند تحلیل سلسله مراتبی Analytic Hierarchy Process روشی برای سازماندهی و تجزیه و تحلیل تصمیمات پیچیده با استفاده از ریاضی و روانشناسی است.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مدیر آماری