روش AHP گروهی

روش AHP گروهی

روش AHP گروهی

روش AHP گروهی یا GAHP، همان تکنیک AHP در تصمیم گیری چند معیاره است که از نظر چندین کارشناس به صورت همزمان استفاده می کند.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مدیر آماری