روش ماباک

روش MABAC

روش MABAC

روش MABAC مخفف Multi-Attributive Border Approximation area Comparison یک روش تصمیم گیری چندمعیاره برای شناسایی گزینه مناسب است. 

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مدیر آماری