بازده سرمایه

هزینه سرمایه

هزینه سرمایه

هزینه سرمایه (Cost of Capital)، هزینه فرصت سرمایه‌گذاری و تلاش در جهت کمی کردن بازده مورد انتظار حقوق صاحبان سهام می‌باشد.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مدیر آماری