ابهام VUCA

جهان ووکا VUCA

جهان ووکا VUCA

جهان ووکا VUCA مخفف عبارت “ناپایدار، نامطمئن، پیچیده و مبهم” است و به عنوان یک ابزار مهم برای محیط تجاری به سرعت در حال تحول عمل می‌کند

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مدیر آماری