مدیریت منابع انسانی

جو سازمانی

جو سازمانی

جو سازمانی (Organizational climate) به عنوان احساس مشترک، حوزه فرهنگ، خرده فرهنگ‌های گروهی یا زندگی تعاملی سازمان تلقی می‌شود.

تحلیل رفتگی شغلی

تحلیل رفتگی شغلی

تحلیل رفتگی شغلی (BURNOUT) یا به اصطلاح فرسودگی شغلی نوعی سندروم مفهومی است که در نتیجه فشار ها و استرس های مزمن محیط کار ایجاد می شود.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مدیر آماری