۲۶ آذر ۲۰۲۲ مدیر آماری

سنتزپژوهی روبرتس

سنتزپژوهی روبرتس

سنتزپژوهی روبرتس یک رویکرد شش مرحله ای است که توسط روبرتس و پتیکرو (۲۰۰۶)، برای انجام تحلیل کیفی سنتزپژوهی معرفی شده است. 

سنتزپژوهی

سنتزپژوهی

سنتزپژوهی (Research synthesis) شکل خاصی از مرور پژوهش است که اشاره به ساخت یک کل درون چیزی، فراتر از دلالت بخش‌های مجزا دارد.

برنامه درسی محیط کار

برنامه درسی محیط کار

برنامه درسی محیط کار را از طریق تعامل و پویایی­های موجود در بین کارمندان به­ طور فردی (بازیگران منفرد) و کل سازمان (جمع­ها) تعریف می­ کند.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

آخرین اخبار

مدیر آماری