۱۹ خرداد ۲۰۲۲ مدیر آماری

تصمیم گیری چند معیاره

تصمیم گیری چند معیاره

تصمیم گیری چند معیارهMultiple-criteria decision-making (MCDM) یا تجزیه و تحلیل تصمیم گیری چند معیاره (MCDA) زیرشاخه ای از تحقیقات عملیاتی است که به صراحت چندین معیار متضاد را در تصمیم گیری (هم در زندگی روزمره و هم در محیط هایی مانند تجارت، دولت و پزشکی) ارزیابی می کند.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مدیر آماری