۲۱ تیر ۲۰۲۱ مدیر آماری

ارز مجازی

ارز مجازی

ارزمجازی نوعی دارایی مالی است که بر بستری دیجیتال، غیرمتمرکز و شفاف به نام زنجیره بلوک موجودیت می‌یابد. این دارایی‌ها می‌توانند در شرایطی کارکرد پولی به خود بگیرند. ارزمجازی یک مفهوم عام برای انواع گوناگونی از ارزهاست.

اینترنت انرژی

اینترنت انرژی

اینترنت انرژی (INTERNET OF ENERGY)  مفهومی است که اینترنت اشیا و مدیریت انرژی را باهدف توزیع و تسهیم انرژی در هم می‌آمیزد.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مدیر آماری