کداس فازی

روش کوداس CODAS

روش کوداس CODAS

روش کوداس CODAS  مخفف Combinative Distance based ASsesment به معنای روش ارزیابی مبتنی بر فاصله ترکیبی یک تکنیک تصمیم گیری چند شاخصه برای انتخاب بهترین گزینه است.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مدیر آماری