پیگمالیون

اثر پیگمالیون

اثر پیگمالیون

اثر پیگمالیون (Pygmalion effect) به موقعیت هایی اشاره دارد که انتظارات بالا منجر به بهبود عملکرد و انتظارات پایین منجر به بدتر شدن عملکرد می شود.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مدیر آماری