همبستگی و علیت

همبستگی و علیت

همبستگی و علیت

 همبستگی و علیت  دو ایده مرتبط هستند، به این صورت که همبستگی دلالت بر علیت ندارد، اما علیت همیشه دلالت بر آن دارد.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مدیر آماری