نمونه گیری قضاوتی

نمونه‌ گیری هدفمند

نمونه‌ گیری هدفمند

نمونه‌ گیری هدفمند (Purposive sampling) انتخاب نمونه های خاصی است که اطلاعات زیادی در مورد موضوع مورد نظر داشته باشند. 

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مدیر آماری