نمونه گیری خوشه ای

نمونه گیری خوشه ای

نمونه گیری خوشه ای

نمونه گیری خوشه ای به عنوان یک روش نمونه‌گیری تعریف می‌شود که در آن محقق خوشه‌های متعددی از افراد از یک جمعیت ایجاد می‌کند که نشان‌دهنده ویژگی‌های همگن هستند و شانس مساوی برای حضور در نمونه را دارند.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مدیر آماری