نقطه برش

نقطه برش

نقطه برش

نقطه برش (Cut-off point)، مشخص کردن حد امتیازی براساس یک آزمون است که افراد جامعه را به طبقات مختلف تقسیم می کند.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مدیر آماری