نقطه برش

نقطه برش

نقطه برش

نقطه برش (Cut-off point)، مشخص کردن حد امتیازی براساس یک آزمون است که افراد جامعه را به طبقات مختلف تقسیم می کند.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

آخرین اخبار

مدیر آماری