مثلث سازی

مثلث سازی

مثلث سازی

مثلث سازی (triangulation)، در تحقیق به معنای استفاده از مجموعه داده ها، روش ها، نظریه ها و یا محققین متعدد برای پرداختن به سوال تحقیق است

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مدیر آماری