مبانی نظری هوش فرهنگی

هوش فرهنگی

هوش فرهنگی

هوش فرهنگی ویژگی یا مهارت­هایی است که افراد واجد آن در حداقل زمان و با کمترین تنیدگی در کنش متقابل با فرهنگ غیر خودی سازگار می­ شوند.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مدیر آماری