مبانی نظری فصل دوم

جاافتادگی سازمانی

جاافتادگی سازمانی

جاافتادگی سازمانی، کلیه نیروهایی (تناسب، ارتباطات و فداکاری) است که افراد را در سازمان‌های فعلی خود نگه می‌دارند

علم شهروندی

علم شهروندی

علم شهروندی (Citizen science)، مشارکت عمومی و همکاری در تحقیقات علمی با هدف افزایش دانش علمی است.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مدیر آماری