مالکیت معنوی

مالکیت معنوی

مالکیت معنوی

مالکیت معنوی یک اصطلاح برای مجموعه دارایی‌های نامشهود است که تحت مالکیت یک شرکت در برابر استفاده یا اجرای خارجی بدون رضایت محافظت می‌شود.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مدیر آماری