سازمان شاد

شادمانی سازمانی

شادمانی سازمانی

شادمانی سازمانی مجموعه‌ی اقداماتی کارآمد، سازنده، و سودآور در سطوح فردی و جمعی‌اند که فرد را حین انجام کار به سمت شادی و شعف سوق می‌دهد.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مدیر آماری