ساختار سازمانی

جاافتادگی سازمانی

جاافتادگی سازمانی

جاافتادگی سازمانی، کلیه نیروهایی (تناسب، ارتباطات و فداکاری) است که افراد را در سازمان‌های فعلی خود نگه می‌دارند

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مدیر آماری