روش SIR

روش SIR

روش SIR

روش SIR مخفف  superiority and inferiority ranking از روش های جدید تصمیم گیری چند معیاره برای اولویت بندی مولفه ها است. 

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مدیر آماری