روش SAW

روش SIR

روش SIR

روش SIR مخفف  superiority and inferiority ranking از روش های جدید تصمیم گیری چند معیاره برای اولویت بندی مولفه ها است. 

روش SAW

روش SAW

روش SAW  یا روش ساده وزنی احتمالا ساده ترین، شناخته شده ترین و رایج ترین روش تصمیم گیری چند معیاره است.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مدیر آماری