روش ELECTRE

روش ELECTRE

روش ELECTRE

روش ELECTRE  مخفف ELimination and ChoiceExpressingREality از روش های اولویت بندی تصمیم گیری چندمعیاره است. 

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مدیر آماری