روش DEA

تحلیل پوششی داده‌ها (DEA)

تحلیل پوششی داده‌ها (DEA)

تحلیل پوششی داده ها یک روش برای اندازه گیری کارایی نسبی در یک گروه از واحدهای تصمیم گیری همگن (DMUs) با ورودی ها و خروجی های متعدد است.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مدیر آماری