روش سوارا

روش SWARA

روش SWARA

روش SWARA (تحلیل گام به گام  نسبت اوزان) از روش های تعیین مقادیر وزنی در فرآیند تصمیم گیری چند معیاره نقش مهمی ایفا می کند.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مدیر آماری