حداقل مربعات دو مرحله ای

برآوردگر ۲SLS

برآوردگر ۲SLS

برآوردگر ۲SLS  یا حداقل مربعات دو مرحله ای (Two-Stage Least Squares) یک تکنیک رگرسیونی برای تخمین مدل های معادلات همزمان براساس متغیر ابزاری است.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مدیر آماری