تدوین استراتژی

استراتژی

استراتژی

استراتژی (Strategy) مجموعه‌ای از اهداف اصلی و سیاست‌ها و برنامه‌های کلی به منظور نیل به اهداف سازمانی است.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مدیر آماری