اولویت بندی معیارها

آنتروپی شانون

آنتروپی شانون

آنتروپی شانون shannon entropy یک روش رتبه بندی براساس معیار فراوانی از میزان اطلاعات یا میزان تصادفی بودن یک متغیر است.

روش ARAS

روش ARAS

روش ARAS مخفف Additive Ratio ASsessment به معنای ارزیابی نسبت افزایشی یک تکنیک تصمیم گیری چند شاخصه برای انتخاب بهترین گزینه است. 

روش ANP

روش ANP

فرآیند شبکه تحلیلی (ANP) یک روش تصمیم گیری چندمعیاره است که برای شناسایی اولویت بندی معیارها استفاده می شوند.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مدیر آماری