انجام DEA

کارایی

کارایی

کارایی به معنای درجه و کیفیت رسیدن به مجموعه اهداف مطلوب است. مفهوم علمی، کارایی یک واحد عبارت از مقایسۀ ورودی‌ها و خروجی‌های آن با یکدیگر است.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مدیر آماری